ZASADY FUNKCJONOWANIA I KOMPETENCJE

Zasady funkcjonowania Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego określa Statut Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego, stanowiący Załącznik do Zarządzenia nr 321 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego.

Ostatnia aktualizacja
Data opublikowania
Autor
e-jankowska