STRUKTURA ORGANIZACYJNA

W skład Instytutu wchodzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:

  • Dyrektor Instytutu
  • Zastępcy Dyrektora Instytutu
  • Rada Instytutu
  • Pion Badawczy
  • Pion Komunikacji, Edukacji i Wydawnictw
  • Biuro Administracyjno-Finansowe
  • Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego
Ostatnia aktualizacja
Data opublikowania
Autor
e-jankowska