Deklaracja dostepności

Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy niniejszej strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej:  2023-02-21

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2023-02-21

Stan dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niedostępne elementy lub treści:

W części filmów nie ma napisów dla osób niedosłyszących.  Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie będą miały już takie napisy.
Data sporządzenia deklaracji: 2023-02-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-02-21.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa Instytutu jest dostępna w wybranych językach obcych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?

Zgłoś to do Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego drogą mailową - kancelaria@instytutstratwojennych.pl lub telefonicznie pod numerem: +48 (22) 290 39 45.

W zgłoszeniu podaj:

swoje imię i nazwisko,
swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. kliknięcie spowoduje otwarcie linku w nowej karcie

Dostępność architektoniczna
Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego ma siedzibę w Warszawie przy ul. Tadeusza Rejtana 17, lok. 16, 17 i 29, wjazd windą.

Do budynku prowadzi jedno wejście, które jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a  ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Do obiektu Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego  można dojechać samodzielnie (parking przed budynkiem w strefie płatnego parkowania; 100 metrów od wejścia głównego znajdują się dwa oznakowane miejsca postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych) lub środkami komunikacji publicznej.

Możliwe dojazdy autobusem komunikacji miejskiej: przystanek WIŚNIOWA, RAKOWIECKA.

Linie: 119, 138, 167, 168, 222.

W holu budynku (parter) znajduje się recepcja centrum biurowego PHN. Pracownicy recepcji udzielają niezbędnych informacji oraz w razie potrzeby mogą wskazać drogę lub skontaktować się z określoną osobą.

Z lewej strony holu znajduje się winda, aby dostać się do Instytutu należy wybrać odpowiednie piętro (5 lub 7). Winda nie jest wyposażona w system informujący o zatrzymaniu się na danym piętrze, brak jest oznaczeń w windzie w alfabecie braille’a.

Osoby mające trudności w komunikowaniu się i w związku z tym wymagające wsparcia w kontaktach, mogą skorzystać z pomocy pracownika Instytutu. W celu uzyskania ww. pomocy, osoba uprawniona powinna zgłosić taką potrzebę co najmniej na 14 dni roboczych przed przewidzianym terminem kontaktu oraz wskazać wybraną metodę komunikowania się.

Ostatnia aktualizacja
Data opublikowania
Autor
e-jankowska